Installation

Installationer av ny- och ombyggnationer i fastigheter, anläggningar och infrastruktur.

M3 Installations tekniker och montörer samordnas centralt.

 • Belysning
 • Kraft
 • Tele
 • Data
 • Brand
 • KNX

DSC03286

DSC03309

Projektering

M3 Installation erbjuder flera nivåer inom projektet genom samarbetspartners eller inom den egna organisationen.

 • Elkonsultationer
 • Projektledning
 • Projektkonsultationer
 • Kvalitet
 • Miljö

DSC03324

Service

M3 Installation går igenom de behov kunden kan ha gällande service, tillsammans med kunden tar vi fram de åtgärder som kan komma att behövas direkt och under längre tid.

 • Belysning
 • Kraft
 • Tele
 • Data
 • Brand
 • KNX
 • Termografering

            

Kvalitets policy

M3 Installation har en klar och tydlig ansvarsfördelning för sitt kvalitetsarbete där samtliga medarbetare tar ansvar och bidrar med sin kompetens. Detta skapar hög leveranssäkerhet och flexibilitet som genomlyser hela verksamheten.

  • Kvalitet för M3 Installation är att alltid visa sin professionalism genom att motsvara eller överträffa kundens förväntningar.
 • Kvalitetsarbetet är alla medarbetares ansvar och säkerställs genom att arbeta via korta beslutsvägar och effektiva processer.
 • Kvalitet ska genomsyra vår verksamhet från uppstart till avslut genom ständigt förbättrings arbete och systematisk uppföljning.

Miljö policy

M3 Installation har en klar och tydlig ansvarsfördelning för sitt Miljöarbete där samtliga medarbetare tar sitt ansvar och bidrar med sin kompetens. Detta med fokus på våra kunders verksamhet och samtidigt minska negativ miljöpåverkan lokalt som globalt.

 • Vi strävar efter att minimera miljöeffekterna av våra produkter, föra detta vidare till kunder och leverantörer för att få så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • I vår egen verksamhet verkar vi för att minimera vårt miljö avtryck genom att minska energi åtgång, effektivisera transporter, fasa ut farliga material, använda ekoeffektiva och återvinningsbara produkter.

KvalitetPolicy

MiljöPolicy